yandex
Kredi Kartı Borcu Emekli Maaşına İcra Getirir mi? - Patlıyo

Kredi Kartı Borcu Emekli Maaşına İcra Getirir mi?

Yıllar boyu bekledikleri emeklilik günü gelenlerin ve emekli olan vatandaşların en önemli geçim kaynaklarından biri emekli maaşlarıdır. Son dönemler içerisinde emekli olan vatandaşların en çok merak ettikleri konulardan biri de kredi kartı borçları oluşmasından dolayı, emekli maaşlarına haciz gelip, gelmeyeceğidir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekliliğe hak kazanan vatandaşlar, emekli maaşlarını SGK tarafından almaktadırlar. SGK tarafından […]

kredi kartı borcu emekli maaşına icra getirir mi

Yıllar boyu bekledikleri emeklilik günü gelenlerin ve emekli olan vatandaşların en önemli geçim kaynaklarından biri emekli maaşlarıdır. Son dönemler içerisinde emekli olan vatandaşların en çok merak ettikleri konulardan biri de kredi kartı borçları oluşmasından dolayı, emekli maaşlarına haciz gelip, gelmeyeceğidir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekliliğe hak kazanan vatandaşlar, emekli maaşlarını SGK tarafından almaktadırlar.

SGK tarafından yapılan emekli maaşı ödemeleri, birçok emekli vatandaş için tek geçim kaynaklarından biridir. Ödenemeyen kredi kartı borçlarından dolayı tek geçim kaynakları olan emekli maaşlarına haciz gelmesi durumu, emekliler için oldukça sıkıntılı bir durumun oluşmasına sebebiyet verebilir.

Böyle bir durumla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, kredi kartı borçlarından dolayı emekli maaşına icragelip gelmeyeceğiyle alakalı internet üzerinden araştırmalar yapmaktadırlar. Emekli maaşları ve icra konusuyla alakalı en önemli detaylardan biri, emekli vatandaşların kredi kartı aldıkları bankayla imzalamış oldukları sözleşmelerinden içeriğidir.

Emekli Maaşına Haciz Gelme Durumu Söz Konusu mu?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 93. maddesinde belirtildiği şekilde emekli maaşlarına kredi kartı borcundan dolayı haciz gelme durumu, sigortalı ve hak sahiplerinin aylık, gelir ve ödenekleri, sağlık hizmeti genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması neticesinde kurum nezdinde doğacak alacakları, temlik ve devir edilemez şeklinde belirlenmiştir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için Resmi Gazetede 06.16.2006 tarihinde yayınlanan habere bakabilirler.

5510 sayılı yasanın 93. maddesine göre, emekli olan bir kişinin kredi kartı borcu veya herhangi bir borcundan dolayı, emekli maaşının haczedilmesi, emekli olan kişinin onayı olmadan hiçbir şekilde mümkün değildir.

Hangi Durumlarda Emekli Maaşına İcra Gelebilir?

Çıkartılan yasalar gereği emekli bir kişinin onayı olmadan emekli maaşlarına icra gelmesi söz konusu değildir. Ancak bazı durumlarda emekli maaşlarına icra gelmesi durumları söz konusu olmuştur. Bu durumlar ise yine 5510 sayılı yasanın 88. maddesinde belirtilmiştir.

5510 sayılı yasanın 88. maddesine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekli olan bir kişiden eğer prim, Sosyal Güvenlik Destek Primi gibi alacakları söz konusuysa, o zaman emekli kişilerin emekli maaşlarına icra gelme durumu ortaya çıkmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları ödemeleri düzenleyerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu bulunan ve emekli aylığı almaya başlamış olan kişilerin, aldıkları emekli maaşlarının dörtte birine haciz gelme durumu söz konusudur.

Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir şekilde prim borcu gibi borçları olan emeklilerin, maaşlarına gelecek haciz alakalı olarak, maaşların %25’inden fazlasına da haciz getirilemez. Prim borçları olması sebebiyle veya herhangi bir kuruma borcu olan emeklilerin, almış oldukları emekli maaşlarının tamamına haciz gelme durumu söz konusu değildir.

Aynı şekilde, emekli olan vatandaşların boşanma durumlarından sonra ayrıldıkları eşlerine nafaka ödeme yükümlülükleri bulunuyorsa, bu ödeme dışında herhangi bir şekilde emekli maaşının haczedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Yorum Yaz