yandex
Finansal Risk Nedir? Çeşitleri Nelerdir? - Patlıyo

Finansal Risk Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Finansal risk nedir sorusunu cevabını bu yazımızda paylaştık. Finansal risk; para, mülk, değerli takılar vb. varlıkları kaybedilme riskine denmekte olup finansal piyasalar anlamında bir risk bireyin alım-satım, yatırım yaptığında kaybetme ihtimali olduğu para miktarı şeklinde de tanımlanabilir. Temel olarak söz konusu risk gerçek anlamda bir kayıp olmamakla sonuç olarak kaybedilme ihtimali olan tutarı ifade etmektedir.Kısaca […]

finansal risk nedir

Finansal risk nedir sorusunu cevabını bu yazımızda paylaştık. Finansal risk; para, mülk, değerli takılar vb. varlıkları kaybedilme riskine denmekte olup finansal piyasalar anlamında bir risk bireyin alım-satım, yatırım yaptığında kaybetme ihtimali olduğu para miktarı şeklinde de tanımlanabilir. Temel olarak söz konusu risk gerçek anlamda bir kayıp olmamakla sonuç olarak kaybedilme ihtimali olan tutarı ifade etmektedir.
Kısaca birçok finansal hizmet işlemlerinin doğası itibari ile kaybetme riskine sahip olmakta ve buna da finansal risk denilmektedir.

Finansal risk belirlenmesinde ve değerlendirilmesindeki bu süreçlere genel olarak risk yönetimi denilmektedir. Finansal riskleri tanımlamada ya da sınıflandırmada birçok yol bulunmaktadır.

Finansal Risk Nedir, Türleri Nelerdir?

Finansal risk çeşitleri dört ana grupta toplanmaktadır; kredi, likidite, operasyonel, piyasa olmak üzere ancak son yıllarda bunlara ek olarak faiz oran riski de bilinmelidir.

Kredi Riski

Bir şirketin, yatırımcının veya ülkenin karşı taraf için sözleşmenin bağlayıcı yükümlülüklerini yerine getirememesi olasılığıdır. Menkul kıymet yatırımlarında ya da kurumsal krediler ve tüketici açısından yüksek oranlı kredi riskinin meydana gelmesi geç ödemelerin veya toplam temerrüt potansiyelinin telafi edilebilmesi adına yüksek faiz oranlarına sebep olmaktadır. Bu durumlar için kredi riskinin ölçülebilmesinde rating sistemler oluşturulmuş ve ülkelerin kredi riskleri CDS primleri aracılığıyla ölçülmektedir.

Likidite Riski

Nakite olan ihtiyacın yaşanması esnasında elde bulunan varlıkların acil ve hızlı bir şekilde nakde çevrilememesi riskine denmektedir. Yeteri kadar likit olamayan bir piyasa kısa bir müddette büyük çaplı bir ticaret yapılma riski ise belli oranda yüksek olabilmekte. Likidite riskinde menkul kıymetlerinizi en hızlı bir şekilde satmanızı etkileyecek iken alım-satım fiyatında da değişkenlikler meydana getirebilir. Örnek olarak bir şirket iflas noktasına geldiğini açıkladığında likidite riski ortaya çıkmaktadır, bu da şirkette ciddi olaylar olmasına ve hisselerinin hacmi, satış hacmi arasında büyük çaplı bir dengesizlik ortaya çıkar ve hisse işlemleri durdurulmaktadır.

Operasyonel Risk

Personel hatalarının, şirketlerin işleyişi ve yatırımlarındaki süreçlerde meydana gelen hatalı kurgular, bilişim sistemlerinde meydana gelen güvenlik açıklıkları vb. sorunlardan ortaya çıkan zararların meydana gelme ihtimalidir.

Piyasa Riski

Piyasada meydana gelen değişiklikler sebebiyle yatırımcı veya şirketin hedeflerine erişememesi ya da zarar görmesidir. Piyasa riski aynı zamanda başka kaynaklarda volatilite olarak da geçmektedir.

Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski ise sabit getirisi olan menkul kıymetlerde beklenmedik şekillerde faiz oranlarındaki değişiklikler sonucunda zarar görme ihtimalini belirtmektedir. Ekonomik koşulların getirilerinde faiz oranı değişiklikler, doğal afetler, politik karmaşalar gibi durumlar faiz riskinin oluşmasına sebep olmaktadır. Söz konusu yatırımcıların tercih ettikleri portföyleri çeşitlendirilmesi ile faiz risklerinde meydana gelecek riskler belli bir miktar düşürülmüş olacaktır.

Finansal Olmayan Riskler

Firmaların finansal yapıdan uzak olan üretim ya da pazarlama benzeri faaliyetlerde bulunan birimlerinde meydana gelebilecek olan risklerdir. Olağan önlemlerin dışında firmaların planlamaları ön planda tutulmaktadır. Finansal olmayan risklere; teknolojinin eskime-satış düşüşü ve pazarlama tekniklerinde geri kalınma.

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Yorum Yaz