yandex
Finansal Performans Nedir? Detaylı Bilgi - Patlıyo

Finansal Performans Nedir? Detaylı Bilgi

Finansal performans nedir; bir firmanın büyümesi, gelişmesi ve diğer rakipleri ile baş edebilme yeteneğine ve rekabet gücüne bağlıdır. Firmanın gücünün ölçülmesi ve rekabet konusunda nasıl davranabileceği finansal performansının ölçülmesiyle ortaya çıkabilir. İşletmenin performansının ölçülmesi ve doğru analiz edilmesiyle kesin sonuçlara varılabilir. Bu nedenle ölçümleri ve analizleri yapacak kişilerin, işinde uzman ve tecrübeli kişiler olması çok […]

finansal performans nedir

Finansal performans nedir; bir firmanın büyümesi, gelişmesi ve diğer rakipleri ile baş edebilme yeteneğine ve rekabet gücüne bağlıdır. Firmanın gücünün ölçülmesi ve rekabet konusunda nasıl davranabileceği finansal performansının ölçülmesiyle ortaya çıkabilir. İşletmenin performansının ölçülmesi ve doğru analiz edilmesiyle kesin sonuçlara varılabilir. Bu nedenle ölçümleri ve analizleri yapacak kişilerin, işinde uzman ve tecrübeli kişiler olması çok önemlidir. Günümüzde tüm firmaların ayakta kalması, teknolojiye ayak uydurması ve kendini yenileyebilmesi için firma ekonomisinin en iyi şekilde yönetilmesi gerekir. Doğru fon kaynakları tespit edilmeli, para ve kredi gibi tüm kaynaklar en iyi şekilde analiz edilerek uygun olan seçenek belirlenmelidir.

Finansal performans nedir sorusunun cevabı ise işletmenin değişen ekonomik koşullara, ekonomik krizlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğunun ölçülüp analiz edilmesidir. Ölçülen an itibari ile şirketin durumu hakkında net bilgi verir. Bu bilgi ile işletme sahibi gelecek için yapacaklarını ve yapamayacaklarını belirleyebilir. Yatırım yapmak isteyen ya da firması hakkında herhangi bir değişiklik kararı verecek şirket sahibi iyi yapılmış bir analiz ile durumu net olarak görür. Yanlış ve işinin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılan, finansal performans ölçümleri ve finansal performans analizleri işletme için geri dönülmesi zor olan zararlara neden olabilir. Finansal performansı belirleyecek ölçüm ve analizlerin, belirli aralıklarla tekrarlanarak yapılması gerekir. Değişen koşullara uyum sağlanıp, sağlanmadığı gibi konular hakkında net bilgi sahibi olunabilir. Sağlıklı karar almak isteyen yöneticilerin, finansal performans ölçümlerine ve analizlerine bağlı kalarak, işletme kararlarını vermesi gerekir.

Finansal Performans İçin Gerekli Veriler Nelerdir?

Finansal performans nedir? Sorusundan sonra, ölçüm için gerekli veriler konusuna değinebiliriz. Bir işletmenin durumunu gösteren tüm belge ve bilgiler, ölçüm ve analiz için gerekli olanlar arasındadır. İşletmenin dönem sonu ve dönem başı bilançoları, gelir tablosu gerekli olan verilerdir. Bilanço, işletmenin belirli bir zamandaki ekonomik durumunu gösteren bir fotoğraf gibidir. Gelir ve gider dengesi, kaynak ve borçlar net olarak görülebilir.

Bu şekilde şirketin borçları ve alacakları belirlenebilir. Bu nedenle iyi bir ölçüm ve performans analizi yapmak isteyen işletmeler, defter kayıtlarını düzenli olarak tutmalıdır. Finansal okuryazarlık nedir diye soracak olursanız tıklayın. Bu kayıtlar düzenli olarak tutulmadığında tam anlamı ile gerçek sonuçlara ulaşılmaz. Bu da analizin sonuçlarının doğruluğunu etkiler.

Finansal Performans Ölçümünde Yapılması Gereken Hesaplamalar

Bilanço ve gelir tablosunda yer alan bilgilere göre ölçüm yapılır. Kullanılacak diğer bir oran ise likidite oranıdır. Bu işletmenin likit paraya yani nakit paraya ulaşma hızını gösterir. Firmanın piyasa değeri de ölçüm sırasında kullanılacak ve hesaplanması gereken değerlerdendir. Bir firmanın diğer firmalar tarafından nasıl görüldüğü, piyasa değerini etkiler. Piyasa değeri yüksek şirketler daha avantajlıdır. Karlılık oranı ise hesaplanması gereken son orandır. Karlılık oranı bir işletmenin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösteren bir veridir.

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Yorum Yaz