yandex
Ekonomik Birim Nedir? Neden Önemlidir? - Patlıyo

Ekonomik Birim Nedir? Neden Önemlidir?

Ekonomik birim nedir; bir ekonomi birbiri ile bağlantılı üretim ve tüketim faaliyetlerinin iç içe olduğu bir küme olarak tanımlanabilmektedir. Belirli bir piyasa ekonomisinde tüketicilerin hangi malları alacağı, ne miktarda alacağı kararını vermektedir ve çok sayıda firmanın da bu malları üretip, yine bu malları üretmek için gereken hizmetleri satın almakta ve birçok öğe sahibinin bu hizmetleri […]

ekonomik birim nedir

Ekonomik birim nedir; bir ekonomi birbiri ile bağlantılı üretim ve tüketim faaliyetlerinin iç içe olduğu bir küme olarak tanımlanabilmektedir. Belirli bir piyasa ekonomisinde tüketicilerin hangi malları alacağı, ne miktarda alacağı kararını vermektedir ve çok sayıda firmanın da bu malları üretip, yine bu malları üretmek için gereken hizmetleri satın almakta ve birçok öğe sahibinin bu hizmetleri kimlere satacaklarına karar vermektedir.

Kaynak dağılımında bütün piyasalar aracılığıyla hareket etmekte olan tüketici ve üreticiler tarafından alınmakta olan sınırsız bağımsız kararların sonucudur. Piyasa merkezli ekonomilerde değişim, üretim ve tüketimle ilişkili kararlarda ise üç temel ekonomik birim söz konusudur; Hane halkı, Firmalar ve Devlet, bunlar dışında bir birim daha bulunmakta olup bu birim ise Dış dünya olarak geçmektedir.

Ekonomik Birimde Hane Halkı

Hane halkı, ekonomik birim kapsamında ilk olarak kişi bazında ele alınmış, yine bu evrede tüketilen ya da tasarruf edilen, üretilen ve değişimde bulunduğundan dolayı ekonomik birim şeklinde kabul edilmektedir.

19. yy sonları ve 20. yy. da ekonomistler tüketicilerden ya da kişilerden bahsederken genellikle birden fazla insanı kapsayacak bir şekilde yani sosyolojide bulunan aileden söz etmektedirler. Hane halkı ekonomi biriminde bulunan en küçük tüketim birimidir. Ekonomi biriminin hane halkını bu kısma dâhil etmesindeki temel sebeplerden birisi kişilerin tüketime yönelik alınacak kararların beraber verilmesinden dolayıdır. Hane halkı çoğunlukla tüketim söz konusu olduğunda birbirlerinden ayrı bir şekilde kararlar vermezler.
Ekonomik birimde hane halkı ortak çatı altında yaşayan kişilerin; ortak mali kararlar alması veya alınan kararlara uyan herkestir. Ekonomi kuramında ise hane halkına yönelik bir çok özellik bulunmakta olup bunlardan bazıları;

Ekonomik Birimde Firmalar

Firmaların temel görevleri üretim, amaçları ise üretimlerinden maksimum olacak şekilde kar elde edebilmektir. Firmalar hane halkına, devlete ve diğer firmaların alabilmesi için mallar üretmek için üretim malzemelerini kullanabilen ekonomik birim olarak tanımlanabilmektedir. Firmalar endüstriyel açıdan bakıldığı zaman endüstriyel tüketicidirler ancak iktisadi analizlerde üretici olarak yer almaktadırlar. Firmalarda hane halkına benzer olarak rasyoneldirler. Bu yüzden firmaların karları maksimum düzeye çıkartmaya çalışırlarken söz konusu olan maliyetlerini de minimum düzeye indirmeye çalışırlar.

Devlet

20. yy. başlarından bu yana gruplardaki gelişmeler devletin müdahalelerindeki artış olması ekonomik çözümlemelerde etkin ve aktif olarak yeni ekonomik karar veren birimlerin dikkate alınması gereklidir.
Ekonomide devlet kavramı, devlet daire, kuruluşları ve tüm kamu görevlerinin direkt gözetimi altında olan bütün kurum, kuruluşları da içeren oldukça geniş anlamıyla kullanılmaktadır. Günümüzde devletin verdiği kararlar hane halkı ve firmaları etkilemektedir. Siyasal güç ve yasaların kaynağı olan devletin alacağı bütün kararlar piyasa koşullarını ve diğer karar birimlerinin hepsinin davranışlarını etkilemeye çalışmakta olup buna ekonomi politikası denilir.

Devletin alacağı ya da aldığı bütün kararlarında, hane halkı ya da firmalardaki gibi bir rasyonellik, karda en üst düzeye çıkarma varsayımı ya da tutarlılık yapması söz konusu olmamaktadır. Devletin aldığı ya da alacağı kararlarında toplumun yararına yönelik karar ve davranışları arasında belirli bir uyumun yani tutarlılığın olması gereklidir.

Dış Dünya

Bir ülkede ekonomik birimlerinden diğer ülkelerin karar birimleri ile aralarında olan ilişkidir. Bir ülkenin diğer ülkelere yönelik mal ve hizmet satma amacıyla ihracat, diğer ülkelerden de yine mal ve hizmet satın almasına ithalat denilmektedir.

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Yorum Yaz