yandex
Ekonomi Nedir? Ekonomi Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Patlıyo

Ekonomi Nedir? Ekonomi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ekonomi nedir sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Ekonomi, kıt kaynaklar ile sonsuz ihtiyaçların karşılanabilmesi için uğraşan bilimdir. İnsan ihtiyaçları sonsuzdur. Bu ihtiyaçları karşılayan tüm kaynaklar da sonsuz değilidir. Ekonominin üretim kaynakları sınırsız olmadığı için tüm insanlığa yetecek kadar üretim yapılamaz. Bu nedenle ekonomi bilimi ortaya çıkmıştır. Ekonomi ile sorunlar optimal şekilde çözülmeye çalışılır. Ekonomi […]

ekonomi nedir

Ekonomi nedir sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Ekonomi, kıt kaynaklar ile sonsuz ihtiyaçların karşılanabilmesi için uğraşan bilimdir. İnsan ihtiyaçları sonsuzdur. Bu ihtiyaçları karşılayan tüm kaynaklar da sonsuz değilidir. Ekonominin üretim kaynakları sınırsız olmadığı için tüm insanlığa yetecek kadar üretim yapılamaz. Bu nedenle ekonomi bilimi ortaya çıkmıştır. Ekonomi ile sorunlar optimal şekilde çözülmeye çalışılır.

Ekonomi nedir hakkında bilgi sahibi olmak için devamını okuyabilirsiniz. Üretim ekonominin en önemli noktasıdır. Üretimin düzenli ve verimli şekilde yapıldığı ekonomilerde elde edilen gelir, adaletli dağıtır. Bunun için üretim faktörleri bir araya getirilmelidir. Üretim faktörleri ise sermeye, iş gücü, doğal kaynaklar ve girişimdir. Bu faktörler bir araya geldiğinde üretim yapılabilir. Sermaye, bir iş yeri ya da fabrika açmak için gereklidir. Açılan iş yeri için alınması gereken her fiziki eşya sermayeden karşılanır. Doğal kaynaklar ise fabrikanın kurulacağı toprağı yani alanı ifade eder.

Girişimci, tüm üretim faktörlerini bir araya getirip, fikir katar ve işini kurar. Girişimcilik doğası gereği risk taşır. Hem kar hem de zarar etme riski taşıyan girişimci bunu bilerek üretim yapar ve iş kurar. İş gücü yani insan kaynağı ise bir işin başarılı olabilmesi için gereken en önemli faktördür. Tüm diğer üretim faktörleri para ile satın alınabilir. Sermaye olduğunda hepsi aynı şekilde elde edilebilir. Fakat insan kaynağı eşsiz ve biriciktir. Bu nedenle doğru işe, doğru insan seçmek işletmenin başarısını kat ve kat arttırır.

Mikro Ekonomi Nedir?

Ekonominin en büyük sorunu kıt kaynaklar ile sonsuz ihtiyaçları karşılamaya çalışmaktır. Buna iktisadi sorun da denir. Mikro ekonomi ise iktisadi olayları iktisadi veriler ile açıklamaya çalışır. Mikro ekonomi kişisel tercihler ile ekonomiyi inceler. Yani ekonomik aktörlerin davranışları ile ekonomiyi açıklanır. Bunun için ekonomiye daha dar açıdan bakar. Bu konuyu daha iyi anlamak için fırsat maliyeti ve fayda gibi kavramları açıklamamız gerekir. Fırsat maliyeti, çok istediğimiz halde vazgeçtiğimizdir. Bir öğrenci için derse gelmenin fırsat maliyeti evde uyumaktır. Burada öğrenci hangisinin kendine daha faydalı olduğunu düşünüyorsa, onu yapar. Derse gelmek ve bilgi sahibi olmak fayda açısından daha verimli ise, derse gelmek seçilmelidir. Bu alanlarda kişisel tercihler devreye girer.

Makro Ekonomi Nedir?

Makro ekonomi, ekonomiyi bir bütün olarak inceler. Yapılan analizler toplam fayda, toplam maliyet, toplam gelir gibi kavramlar üzerinden anlatılır. Genel çerçevede inceleme yapılır. Bu şekilde kişisel tercihlerden çok, genel tercihler ve genel fayda dikkate alınır. Bir devletin ekonomisi inceleneceği zaman makro ekonomik verilerden yararlanılır. Böylece genel ve tüm kesimleri ilgilendiren bilgiler elde edilir. Bu bilgilerin genel olması, doğruluğunu etkilemez. Tümden varım yöntemi ile genelin özelliklerinden genelin ekonomisine ulaşılır. Toplam arz ve toplam talep gibi kavramlar en çok kullanılan makro ekonomi kavramlarındandır. Talep ve arz ekonominin temelini oluşturur. Talep ve arzın kesiştiği noktada fiyat elde edilir.

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Yorum Yaz